رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

  قتل حکومتی مهسا امینی و   فعالیتهای هنری هنرمندان / مصاحبه با   میلاد آزادپور/ نسرین نامدار پور قتل حکومتی مهسا امینی و  فعالیتهای هنری هنرمندان  ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳ مصاحبه با   میلاد آزادپور تهیه و اجرا: نسرین نامدار پور مسئول فنی: جمیل فرزان برنامه ای از کمیته علیه اعدام
پست‌های اخیر
    ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: هرمز رها و حسن صالحی تهیه و اجرا:شمیلا منفرد مسئول فنی: جمیل فرزان برنامه ای از کمیته علیه اعدام تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
  ه به اعدام/ موضوع سالگرد مرگ مهسا   امینی شرکت کنندگان: هرمز رها و حسن صالحی تهیه و اجرا:شمیلا منفرد نه به اعدام:موضوع سالگرد مرگ مهسا امینی ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: هرمز رها و حسن صالحی تهیه و اجرا:شمیلا منفرد مسئول فنی: جمیل فرزان برنامه ای از کمیته علیه اعدام تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
 ب رنامه ی «نه به اعدام/ فیلم مستند «پسر ملا» روایتی از روح اله زم با   ناهید پرشون /نسرین نامدارپور برنامه ی «نه به اعدام» تلویزیون کانال جدید تاریخ؛ ۱۳شهریور ۱۴۹۱ - ۴سپتامبر ۲۰۲۳   موضوع برنامه، نگاهی به فیلم مستند «پسر ملا» روایتی از روح اله زم مهمان برنامه؛ ناهید پرشون سروستانی تهیه کننده و مجری؛ نسرین نامدارپور   مسئول فنی؛ جمیل فرزان
  نه به اعدام: افزایش اعدامهای حکومتی در بلوچستان با فریبا برهان زهی فعال بلوچ/ نسرین نامدار پور نه به اعدام: افزایش اعدامها، کشتارها و فشارهای حکومتی در بلوچستان  ۶ شهریور ۱۴۰۲ -  ۲۸ اوت ۲۰۲۳ شرکت کننده: فریبا برهان زهی فعال بلوچ از استکهلم تهیه و اجرا: نسرین نامدار پور مسئول فنی: جمیل فرزان برنامه ای از کمیته علیه اعدام تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
  برنامه نه به اعدام/گسترش خشونتها   علیه بهاییان توسط   رژیم اسلامی / با هرمز رها   / نسرین نامدار پور برنامه ی نه به اعدام_ تلویزیون کانال جدید تاریخ: ۲۱ آگوست ۲۰۲۳ برابر با؛ ۳۰مرداد۱۴۰۲ موضوع: گسترش خشونتها علیه بهاییان توسط رژیم اسلامی ایران در آستانه ی سالگرد انقلاب زن،زندگی،آزادی میهمان برنامه: هرمز رها تهیه کننده و مجری: نسرین نامدارپور مسئول فنی: جمیل فرزان
  نه به اعدام/ پیگیری موضوع قاضی مرگ در آلمان، سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی با مینا احدی/:شمیلا منفرد نه به اعدام:پیگیری موضوع قاضی مرگ در آلمان، سالگرد انقلاب ژینا ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ -  ۱۴ اوت ۲۰۲۳ شرکت کننده:مینا احدی تهیه و اجرا:شمیلا منفرد   مسئول فنی: جمیل فرزان برنامه ای از کمیته علیه اعدام