رد شدن به محتوای اصلی

Svenska
Till stöd för  iranska politiska fångar  och  Soheil Arabi

 

3  oktober har förklarats som den internationella dagen till stöd för  Soheil Arabi .Han har tagits till fånga p g av sina politiska åsikter.  Namngivningen till dagen har gjorts  av organisationerna, ex muslim och  republikanerna sekularister.

 

Soheil Arabi är en bloggare och fotograf som har suttit i fängelse sedan  2014  trots att han fått sin dom  väcks han ärende på nytt  och trots att han har betjänat fängelsestraffer fortsätter regimen att hålla honom i förvar. 

 

Hans brott är att han har kritiserat den reaktionära religiösa regimen i Iran. 

 Arabi har alltid varit en röst mot diktaturer som råder över Iran, oavsett om han är fängslad eller befinner sig utanför fängelse murarna 

 

Sohil Arabi är redan en symbol för motståndet mot regimen i Iran  , han är en röst för oss alla, för de som tystats ner,  för de som avrättades. 

 

 

Soheil fick dödsdom eftersom hans synd var  att "förolämpa islamiska helgedomar" men tack vare  folkligt och internationellt stöd har domen inte verkställts än.

 

 Det är klart att  ett ännu  bredare stöd för  Soheil Arabi  pressar regimen I Iran  för att släppa Soheil Arabi efter år av fängelse och frihetsberövande.

 

Den tredje oktober, håller vi  sammankomster och protestmöten överallt  för att kräva  hans omedelbara  frigivning  och alla andra  politiska och ideologiska fångar frigivning i Iran.

 

Befria politiska fångarna i Iran 

 

Internationella kommittén mot avrättningarMänniskor runt om i världen bör veta

 

Den islamiska regimen i Iran verkställde dödsdomen mot en kvinna trots att hon redan var död till följd av hjärtattack!  

Medan antalet avrättningar i Iran fortsätter öka exponentiellt begick den Iranska regimen ännu ett häpnadsväckande och fruktansvärt brott i Rajai Shahr fängelset i Karaj, onsdagen den 17 februari 2021, om vilket hela världen borde vara medveten om och starkt fördöma.  

Den här dagen drabbades Zahra Esmaeili, en dödsdöm kvinna, av hjärtstillestånd och dog i ett tillstånd av chock efter att ha sett avrättningen av 16 andra personer framför sina ögon. Trots detta fortsatte avrättningen av Zahra Esmaeilis och hennes livlösa kropp hängdes. Den islamiska regimen hängde alltså kvinnans livlösa kropp för att visa sin makt över människors liv och död och det faktum att en dödsdom genomförs oavsett.  

Zahra Esmaeili var anklagad för deltagande i mordet på sin man. Hon var 42 år och hade två barn.  Hennes advokat, Omid Moradi, skrev på sin Facebook:  

"16 personer hängdes innan det var dags för att domen mot Zahra Esmaeili skulle verkställas. Avrättningarna skedde framför hennes ögon. Zahra fick en hjärtinfarkt innan hon nådde fram till galgen. Hennes hjärta stannade och hon avled. Trots detta hängde de hennes livlösa kropp." 

Enligt Zahra Esmaeilis advokat står det på Zahras dödsintyg att hon dog av hjärtstopp. 

Nyhetsbyrån Mizan som tillhör det islamiska rättsväsendet dementerade händelsen som den brukar göra genom att publicera ett dementerande inlägg . Vi befarar att även Omid Moradi kommer att pressas för att förneka detta fruktansvärda brott mot Zahra Ismaili och människovärdet överhuvudtaget. 

Zahra Esmaeilis öde och det som hände henne har orsakat stor upprördhet i Iran. Människor är upprörda särskild mycket eftersom alla vet att Zahra inte var orsaken till makens död.  

Vi vill göra det känt för omvärlden att den Iranska regimen inte bara tar livet av de levande utan även de döda hängs för uppvisning.  

Det är en sådan kriminell och våldsam regim som råder i Iran och medborgarna står under dess grymma förtryck.  

Hängningen av Zahra Ismailis livlösa kropp är ett fruktansvärt brott som inte ska passeras obemärkt och som måste väcka avsky och protester inom Världssamfundet.  

Vi uppmanar därför människorättsförsvarare runt om i världen samt alla regeringar, organisationer och institutioner som motsätter sig dödsstraff att protestera mot detta fruktansvärda brott och sätta press på Islamiska republiken i Iran. En regim som hänger så väl levande som redan döda människor förtjänar universell marginalisering, bojkott och isolering.  

Bojkotta den islamiska regimen i syfte att sätta stop för avrättningar och förtryck. I solidaritetens namn, försvara det iranska folkets kamp för att befria sig från den fruktansvärda teokratiska diktaturen. 

 

Internationella kommittén mot dödsstraff   

19 februari 2021 


Tiotal aktivister samlade framför Utrikesdepartementet den 26 november klockan 15:00 för att visa solidaritet med Ahmadreza Djalali och hans familj. samt alla politiska fångar som riskerar samma öde som Djalali. 
International kommittén mot avrättningar
------------------
Vi kommer att samlas framför Utrikesdepartementet imorgon den 26 november klockan 15:00 för att visa solidaritet med Ahmadreza Djalali och hans familj. Anslut er till ossRegimen i Iran dömde Ahmadreza Djalali till döden år 2017. Sedan dess har vi från Internationella kommittén mot dödsstraff och avrättningar haft flera möten med UD där vi har tagit upp Ahmadrezas fall och avrättningarna i Iran. Vi har efterfrågat en riktig kraftig markering  från Svenska staten mot regimen i Iran gällande de systematiska och kontinuerliga avrättningarna som sker. Vi fick höra om diplomatiska försök och att ämnet diskuteras staterna emellan. Nu har regimen i Iran bestämt sig för att verkställa dödsdomen mot Ahmadreza Djalali.Vi måste agera nuVi måste sätta stopp för verkställandet av detta inhumana beslut

Välkomna i solidaritet med Ahmadreza Djalali och hans familj samt alla politiska fångar som riskerar samma öde som Djalali

International kommittén mot avrättningarTill minne av första årsdagen för upproren i november 2019

Upproren i november 2019 i Iran var en protest av människor som led av ekonomiska problem, laglöshet, förtryck och tortyr

Kärnan av protesterna handlade om kritik mot den islamiska regimen samt en omfattande korruption i landet.

Detta har folket ropat i sina slagord gång på gång

Vi vill inte ha den nuvarande Islamiska republiken

Säkerhetsstyrkorna lyckades tysta ner protesterna tillfälligt när dem tog till med våld av det grövsta slaget

Men protesterna kommer att bryta ut igen och folket hittar snart ett nytt tillfälle för att komma tillbaka på gatorna och skicka sitt budskap till omvärlden

Inför första årsdagen av novemberupproren ska vi hedra minnet av de tusentals människor vilkas liv släcktes i en folklig protest

Vi uppmanar det iranska folket vare sig de som befinner sig i landet eller är utspridda över olika delar av världen att förena våra röster igen och ropar ännu högre än innan att den inkompetenta Islamska regimen måste avsättas
Vi uppmanar även andra medmänniskor att hjälpa och förstärka vårt budskap genom att uppmärksamma och delta i manifestationer som ska äga rum i november.

Novemberprotesterna kommer att fortsätta eftersom miljontals medborgare i Iran lever under fattigdomsgränsen, avrättningar och tortyr av politiska fångar och arrestering av deras familj fortsätter och människors trygghet hotas i landet

Protestanterna kommer att fortsätta eftersom folket inte vill ha den korrupta teokratiska regimen.

Protesterna ska fortsätta tills folket besegrar sin fiende och lyckas med regimskifte där de kan leva i demokrati och ha kontroll över sina öden

Genom att hedra minnet av november 2019 vill vi med beslutsamhet uttrycka vår vilja av grundlig förändring i samhället

Vi uppmanar folket att demonstrera stort och sprida demonstrationerna från stad till stad så att vårt politiska slagord riktad mot hela landets politiska etablissemang hörs tydligt

På internationell nivå strävar vi efter hårda sanktioner mot den islamiska regimen inom alla politiska, militära, kulturella och idrottsliga områden.

Vi uppmanar medier och politiker att inte hålla tyst om regimens brutala nedslag mot det regimkritiska folket i Iran och inte liera sig med terroristregimen.

Vi uppmanar politiker att uttala sitt stöd till det iranska folkets kamp för dess demokratiska och mänskliga rättigheter samt alla arbetande människors rätt att fritt och självständigt organisera sig och hävda sina intressen.

Vi uppmanar politiker att kräva av den islamiska regimen att omedelbart frige alla politiska och fackliga aktivister och demonstranter som nu sitter inspärrade i fängelser. Slutligen måste vi höja vår röst i protest mot avrättningar uträttat av den i islamiska regimen och kräva att dödstraff avskaffasNej Till dödsstraff i Iran och världen

Den 10 oktober är den internationella ”dagen mot dödsstraffet”. Amnesty International och The World Coalition Against the Death Penalty förklarade den 10 oktober 2002 att denna dag från och med då skulle bli den officiella ”World Day Against the Death Penalty”. Syftet med att förklara en dag som dagen mot dödsstraffet är tyder på viljan och beslutsamheten att avskaffa dödsstraffet i alla länder i världen genom att hålla olika aktiviteter. Islamiska republiken Iran har det högsta antalet avrättningar i världen efter Kina. Därför tror vi att kampen mot Islamiska republiken och upphörandet av avrättningarna i Iran är viktigt och effektivt i den globala kampen för att avskaffa detta omänskliga straff.

Dödsstraff är statens terminologi för mord. Individer mördar varandra, men staten begår statsmord när individer döms till 'dödsstraff'. Kravet på att förbjuda dödsstraffet och förbjuda mord härrör från motstånd mot avsiktligt och planerat mord. Att en stat eller en styrande politisk kraft är ansvarig gör inte den minsta skillnaden för att vi har att göra med avsiktligt mord. Dödsstraff är den mest beklagliga och fruktansvärda formen av avsiktligt mord, eftersom en politisk myndighet offentligt, med förhandsmeddelande, på samhällets vägnar, med största legitimitet och hänsynslöshet, beslutar att mörda någon och meddelar datum och tid för händelsen.

Islamiska republiken i Iran har upprepade gånger bevisat att den inte kommer att respektera mänskliga rättigheter genom dialog. Därför betonar vi att det globala trycket på Islamiska republiken måste öka och det internationella samfundet måste protestera starkare mot avrättningarna i Iran. Islamiska republiken måste avskaffa eller nästan upphöra med dödsstraffet i Iran. En regim som inte kan respektera detta krav måste bojkottas politiskt.

Vi har alltid efterlyst en politisk-diplomatisk isolering och bojkott av Islamiska republiken på global nivå. I dag är det dags för detta att hända. Vi uppmanar alla regeringar och alla politiska, sport- och konstnärliga institutioner som hävdar att de försvarar mänskliga rättigheter, att bryta sina band med Islamiska republiken och att kräva åtal mot Islamiska republikens chefer och tjänstemän för brott mot mänskligheten. Precis som den rasistiska apartheidregimen i Sydafrika bojkottades av regeringar och internationella institutioner, kan och måste köns-apartheidregimen i Iran möta internationella sanktioner

Internationella kommittén mot dödsstraffet

10 Oktober 2020Risken för att avrätta fem demonstranter har ökat

Enligt de nyheter vi har fått kan fem ungdomar som arresterades i samband med protesterna i Khomeini Shahr för nästan tre år sedan, och vars dödsdom nyligen har bekräftades av Högsta domstolen, verkställas när som helst. Rapporter tyder på att ingen av dessa fångar har haft kontakt med sina familjer under det senaste dygnet. Deras familjer och cirka hundra vänner och människor från Isfahan samlades framför domstolen Nikbakht i Isfahan onsdagen den 29 augusti. Familjer har blivit allvarligt hotade att de inte ska ta foton eller filmer av protesterna eftersom det är ett "hot mot den nationella säkerheten” enligt myndigheterna"!

Familjer har också fått höra att de kommer att erhålla meddelande klockan ett på morgonen torsdagen den 30 juli om att deras nära och kära har avrättats eller har benådats!!  Denna typ av besked till familjer är den vanligaste omänskliga behandling som oftast leder till avrättning av fångarna. Det är alltså ett tecken på att dödsstraffet är överhängande.

Mehdi Salehi Ghaleh Shahrokhi , Hadi Kiani , Mohammad Bastami , Majid Nazari Kondari, och Abbas Mohammadi   är fem ungdomar som dömdes för deltagande i protesterna i december 2017  och dömdes till döden i februari 2020 enligt domen från  Isfahans andra gren av Islamiska revolutionära domstolen.  Nyligen har den Islamiska republikens högsta domstol bestämt sig att verkställa domen vilket innebär att dess ungdomar kommer att avrättas

Vi har ont om tid för att rädda dessa fem ungdomarnas liv. Vi behöver höras på sociala medier för att rädda dessa ungdomar. Vi behöver arrangera protester i Iran och de andra länder för att dödsdomar mot  dessa fem unga män skall stoppas. .

Vi förväntar oss av alla stater och deras förvaltning är att försöka rädda dessa ungdomars liv. Hjälp oss att rädda deras liv

Hormoz Raha -  samordnare för den internationella kommittén mot avrättande

Mina Ahadi och Hassan Salehi - språkrör från Internationella kommittén mot dödsstraffet - 15 juni 2020  tel:0046737896505Hormoz Raha -  samordnare för den internationella kommittén mot avrättande

Mina Ahadi och Hassan Salehi - språkrör från Internationella kommittén mot dödsstraffet - 15 juni 2020

Hormoz_r@hotmail.com

hasan.salehi2000@gmail.com

i.c.a.e.i.r@gmail.com

 --------------


Navid Afkari Avrättades i Iran

Navid Afkari, en ung iransk brottare, avrättades av den islamiska regimen i Iran den 12 september 2020 trots omfattande lokalt och internationellt tryck. Han avrättades grundat på påhittade anklagelser om mord på grund av sitt engagemang i protester mot regeringen 2018. Många andra ungdomar har fått långvariga fängelsestraff eller har fått dödsdom för att ha deltagit i protesterna.

I ett meddelande inspelat före avrättningen sa Afkari att han hade torterats och att ”det finns inte ett spår av bevis som visar att jag är skyldig i detta förbannade fall. Men de vill inte lyssna på oss. Jag förstod att de letar efter en hals till sitt rep”.

 Vi är bestörta över avrättningen och uppmanar till internationell sammanslutning i att:

·      Entydigt fördöma avrättningen av Navid Afkari

·      Bojkotta den iranska regimen politiskt och förbjuda regimens representanter från internationella arenor och resor

·      Utesluta Irans islamiska republik från internationella sportsammanhang.

·      Kräva att avrättningar upphör och att alla politiska fångar släpps

Internationella kommittén mot dödsstraff

kontakperson: Hasan Salehi- 0703171102

--------------------


Navid Afkari Avrättades i Iran

Navid Afkari, en ung iransk brottare, avrättades av den islamiska regimen i Iran den 12 september 2020 trots omfattande lokalt och internationellt tryck. Han avrättades grundat på påhittade anklagelser om mord på grund av sitt engagemang i protester mot regeringen 2018. Många andra ungdomar har fått långvariga fängelsestraff eller har fått dödsdom för att ha deltagit i protesterna.

I ett meddelande inspelat före avrättningen sa Afkari att han hade torterats och att ”det finns inte ett spår av bevis som visar att jag är skyldig i detta förbannade fall. Men de vill inte lyssna på oss. Jag förstod att de letar efter en hals till sitt rep”.

 Vi är bestörta över avrättningen och uppmanar till internationell sammanslutning i att:

  Entydigt fördöma avrättningen av Navid Afkari
  Bojkotta den iranska regimen politiskt och förbjuda regimens representanter från   internationella arenor och resor
  Utesluta Irans islamiska republik från internationella sportsammanhang.
   Kräva att avrättningar upphör och att alla politiska fångar släpps

International Committee Against Execution

I.C.A.E.I.R@gmail.com

Skype: ICAE Iran

Website: ICAE-iran.com

Facebook: http://facebook.com/ICAEiran

Tel: 0046703171102

Tel: 0046737896505

International Committee Against Executions (ICAE)