رد شدن به محتوای اصلی

 

عدالت با محکومیت حمید نوری به پیروزی رسید!

بالاخره موعد انتظار به سر آمد و دادگاه بدوی استکهلم حمید نوری از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را به حبس ابد  و اخراج از سوئد در پایان دوره حبس، محکوم کرد. این یک موفقیت بزرگ برای جنبش دادخواهی و یک شکست سخت برای جمهوری اسلامی است. این پیروزی را به همه خانواده های دادخواه به همه مادران، پدران، همسران، فرزندان، خواهران و برادران و بستگان خانواده های دادخواه  که سالها برای اجرای عدالت مبارزه کرده اند و همه مردم آزادیخواه ایران تبریک و شادباش می گوییم.

 این موفقیت حاصل سالها تلاش و مبارزه است که خانواده های دادخواه ستون اصلی آنرا تشکیل می دهند. این مبارزات و تلاش ها سرانجام به ثمر نشست و در حالی که هنوز جمهوری اسلامی بر سر کار است یکی از کار بدستان این رژیم به جرم "نقض مجرمانه و فاحش قوانین بین‌المللی" و قتل به حبس ابد محکوم شد. اعلام محکومیت حمید نوری نشان می دهد که جنایتکاران اسلامی حاکم بر ایران نمی توانند از دست عدالت بگریزند و باید در انتظار کشاندن همه آنها به دادگاه و محاکمات علنی باشند. این پیروزی که جنبش دادخواهی در دادگاه حمید نوری نصیب خود کرد می تواند سرآغازی باشد برای محاکمه علنی همه سران و کاربدستان جمهوری اسلامی که در جنایات این حکومت در بیش از چهار دهه گذشته نقش داشته اند.

این پیروزی همچنین راه را برای انزوا و بایکوت جهانی جمهوری اسلامی هموار می کند. وقتی که جنایت جمهوری اسلامی در دادگاه هایی نظیر دادگاه حمید نوری بر جهانیان هر چه بیشتر آشکار می شود، مماشات و سازش دولتها با چنین رژیم وحشی و درنده خویی دشوارتر میشود. می توان و باید با بسیج افکار عمومی و بشریت آزادیخواه کاری کرد که دولتهای غربی به سازش با این رژیم خاتمه دهند و در عوض این حکومت را در منگنه فشار خرد کننده قرار دهند. جمهوری اسلامی رژیم آدمکش هایی نظیر حمید نوری است. رژیمی که در دهه شصت شمسی به جنایتی عظیم علیه مردم ایران دست زد نباید مورد مذاکره و گفتگو قرار گیرد.

کمیته بین المللی علیه اعدام به همه کسانی که محاکمه حمید نوری را ممکن کردند درود می فرستد و اعلام می دارد که محکومیت حمید نوری شروع مناسبی است که جمهوری اسلامی را از هر سو تحت فشار قرار دهیم، کیفرخواست خود علیه جانیان اسلامی حاکم بر ایران را هر چه بیشتر جهانی کنیم، این رژیم را در سطح بین المللی طرد و منزوی کنیم و قاتلین مردم ایران را به پای میز محاکمه بکشانیم.

ما از نسل اقیانوسیم و پایان نمی پذیریم!

زنده باد جنبش دادخواهی!

نابود باد رژیم جنایتکار اسلامی!

کمیته بین المللی علیه اعدام

۲۳ تیر ۱۴۰۱- ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲